PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 

Srpen 2020  www.farnostmestec.cz

  

sobota 1.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

2.8.  18. neděle  v  mezidobí  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

7.8. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

9.8. 19. neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      

sobota 15.8

16:00 poutní  mše  svatá, Chroustov, kostel  Nanebevzetí Panny Marie

       

16.8.   20. neděle   v  mezidobí    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      15:00 poutní mše svatá,  Střihov, kaple  Panny Marie Bolestné

   

23.8.   21. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

30.8.  22.neděle  v  mezidobí   (5. neděle v měsíci) - S POŽEHNÁNÍM DO  NOVÉHO  ŠKOLNÍHO  ROKU 

         10:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty pro celou  farnost s posezením  na  farní  zahradě

 

Září   2020  www.farnostmestec.cz

 

4.9. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 5.9.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

6.9.  23.neděle  v  mezidobí   (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

13.9.  15. neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      15:00 poutní mše svatá,  Střihov, kaple  Panny Marie Bolestné