PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

Červen  2019  www.farnostmestec.cz 

sobota 29.6.

14:30 Kněžice, poutní mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

30.6.   13.neděle  v  mezidobí (5. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Červenec 2019  www.farnostmestec.cz 

 

5.7. Slavnost  sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů  Evropy  (1. pátek v měsíci) 

        10:00 mše svatá, kostel sv. Markéty

 

sobota 6.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

7.7. 14.neděle  v  mezidobí   (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

14.7.  15.neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

   

sobota 20.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

21.7.  16.neděle  v  mezidobí (3. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

28.7.  17.neděle  v  mezidobíí  (4. neděle v měsíci)  

      10:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

      

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.