PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 Po celou dobu přítomnosti v kostele platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundání  ochrany  je  možné pouze při vkládání  Hostie do  úst. 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci:

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

Srpen 2021 www.farnostmestec.cz 

 

1.8.  18. neděle  v mezidobí (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

6.8.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

sobota 7.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.8.  19. neděle  v mezidobí (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

sobota 14.8.

16:00 Chroustov, poutní  mše svatá, kostel Nanebevzetí  Panny Marie

         

15.8.  Slavnost Nanebevzetí Panny  Marie (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         15:00  poutní mše svatá,  Střihov, kaple Panny Marie Bolestné 

 

sobota 21.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

22.8.  21. neděle  v mezidobí (4. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

29.8.  22. neděle  v mezidobí (5. neděle v měsíci) 

         9:00 dětská mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty s  požehnáním do  nového  školního  roku a hostem Věrou Blažkovou

 

Září  2021 www.farnostmestec.cz 

3.9.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

sobota 4.9.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

5.9.  23. neděle  v mezidobí (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

  

12.9. 24. neděle  v mezidobí (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda,  připomínka  pouti  Polabí  průvodem  ke  hřbitovu

 

sobota 18.9.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

         

19.9.  25. neděle  v mezidobí  (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.