PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 

Říjen   2020  www.farnostmestec.cz

2.10. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 3.10.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

4.10.  27. neděle  v  mezidobí  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

  

11.10. 28. neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

sobota 17.10.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

      

18.10.   29. neděle   v  mezidobí    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      12:00  mše svatá,  Sloveč, kostel  sv. Martina

   

S účinností od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 krizové opatření externí odkaz o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s uvedenými výjimkami.

-        Bohoslužby do výjimek zařazeny nejsou.

-        Účast na svatbě a pohřbu je dovolená v počtu ne vyšším než 10 osob, týká se také návštěvy hřbitova.

-        Povolání nebo činnost sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby    je povolena.

 

 

Je  tedy  zrušeno:

25.10.   30. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů