PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové

Červen 2018 

  

10.6. 10. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci) (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 8.6.)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně – ZMĚNA pouze v červnu

 

15.6.15:30 náboženství na faře v Městci Králové

 

sobota 16.6.

14:30 Kněžice,  mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice,  mše svatá, kostel Narození Panny Marie

  

17.6. 11. neděle v mezidobí   (3. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina – ZMĚNA pouze v červnu

 

ZMĚNA pouze v červnu:

14:30 začátek Mariánské poutě Polabí v Ostrově u sochy Panny Marie

16:00 mše svatá před kostelem sv. Leonarda – předsedá P. Mgr. Dmytro Romanovský spolu se 7 novoknězy

 

22.6.  15:30 ZÁVĚREČNÉ  náboženství  na faře v Městci Králové

 

24.6. 12. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (4. neděle v měsíci) 

        9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

 

Červenec 2018  www.farnostmestec.cz

1.7. 13. neděle v mezidobí (1. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

5.7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

6.7. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 7.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

8.7. 14. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě. 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.