PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 

-        Účast na svatbě a pohřbu a bohoslužbě je dovolená v počtu ne vyšším než 20 osob platí  ve 48. kalendářním  týdnu.

-        Výkon povolání sloužící k zajištění individuální duchovní péče a služby.

 

 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Prozatím je za  předpokladu  příznivého  vývoje  naplánováno:

 

Prosinec   2020  www.farnostmestec.cz

4.12. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 5.12.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

6.12.  2. neděle  adventní (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

  

13.12. 3. neděle  adventní   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

sobota 19.12.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

      

20.12.   4. neděle   adventní    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      12:00  mše svatá,  Sloveč, kostel  sv. Martina