PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

Červenec  2020  www.farnostmestec.cz

 

3.7. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

sobota 4.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

5.7.  Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

12.7.  15. neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      

sobota 18.7.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

       

19.7.   16. neděle   v  mezidobí    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

   

26.7.   17. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Srpen 2020  www.farnostmestec.cz

  

sobota 1.8.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

2.8.  18. neděle  v  mezidobí  (1. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

7.8. (1. pátek v měsíci) 

      17:00 mše svatá, kaple na faře v Městci Králové

 

9.8. 19. neděle  v  mezidobí   (2. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      

sobota 15.8

16:00 poutní  mše  svatá, Chroustov, kostel  Nanebevzetí Panny Marie

       

16.8.   20. neděle   v  mezidobí    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      12:30 mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

   

23.8.   21. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů