PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 Po celou dobu přítomnosti v kostele platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundání  ochrany  je  možné pouze při vkládání  Hostie do  úst. 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci:

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Květen 2021 www.farnostmestec.cz 

 

sobota 1.5.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

 

2.5.  5. neděle  velikonoční (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

7.5.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

9.5.  6. neděle  velikonoční  (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

         14:00 mše  svatá, Chroustov, kostel  Nanebevzetí Panny  Marie

 

16.5.  7. neděle  velikonoční   (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

23.5.  Slavnost Seslání Ducha Svatého  (4. neděle v měsíci)

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty 

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

30.5.  Slavnost Nejsvětější Trojice  (5. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.