Výuka náboženství bude probíhat od 7. 10. 2022 každý pátek od 15. hodin v Opočnici u Blažkových a od 16:00 Městci Králové na faře

pod vedením Ing. Mgr. Pavla Jelínka - farního vikáře (kaplana) z Poděbrad.