Vítejte na internetových stránkách římskokatolické farnosti Městec Králové.

Farní kostel naší farnosti je zasvěcen svaté Markétě. Mše svaté se v něm slaví pravidelně, každou neděli v 9:00. Mimořádně se může mše svatá konat i v jiný čas. Přehled bohoslužeb obsahuje informace o všech mších svatých v celé naší farnosti.

článcích uvádíme aktuality a důležité informace o dění, které spadá pod duchovní správu římskokatolické farnosti Městec Králové.

 SYNODE__logo__BAT__CMJN_anglais__vectorise copy