S účinností od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020 krizové opatření externí odkaz o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s uvedenými výjimkami.

-        Bohoslužby do výjimek zařazeny nejsou.

-        Účast na svatbě a pohřbu je dovolená v počtu ne vyšším než 10 osob, týká se také návštěvy hřbitova.

-        Povolání nebo činnost sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby    je povolena.

 

 

Je  tedy  zrušeno:

25.10.   30. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů