09. 10. 2020

Věnujte prosíme pozornost následujícím opatřením v souvislosti s epidemií nového koronaviru.

 

Mimořádná a ochranná opatření externí odkaz

 

S účinností od 9. 10. 2020 do 11. 10. 2020 krizové opatření externí odkaz, ve kterém je mimo jiné stanoveno:

- Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou výkonu povolání, účasti na svatbě a pohřbu za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

- Účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

 

S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 krizové opatření externí odkaz , ve kterém je mimo jiné stanoveno:

- Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry.

- Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby.

- Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob.

 

 

--------------------------------

 V  naší  farnosti se v  této  době konají  tyto mše  svaté:

sobota 17.10.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

16:00 Běrunice, mše svatá, kostel Narození Panny Marie

      

18.10.   29. neděle   v  mezidobí    (3. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

      12:00  mše svatá,  Sloveč, kostel  sv. Martina

   

25.10.   30. neděle   v  mezidobí    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

Proto prosíme každého, kdo se  plánuje  osobně těchto  mší  účastnit, aby toto  potvrdil na emailu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo sms na 737109986.

Je nezbytně  nutné dodržet maximální počet 10 návštěvníků včetně celebranta a asistence na každou z  těchto  mší. A  také  samozřejmě  i  ostatní uvedená  opatření.  

V  případě velkého  zájmu lze  ještě  nad  rámec zařadit třetí  mši v neděli 25.10. nebo  v  sobotu 24.10. odpoledne. 

--------------------------------

 

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Kněžím, kteří jsou v situaci a) nebo b) je doporučeno, aby sloužili Mši svatou izolovaně v soukromí a nechali se při veřejné bohoslužbě zastoupit. Vážně zdravotně a věkově ohrožení kněží se na veřejné bohoslužby mohou po dobu nutnou nechat zastupovat jiným duchovním, jsou-li k dispozici.

 

Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách proto diecézní biskup doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba - například v případě žalmů.

 

Dbejme prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

 

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.