Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové    

 Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.

Květen 2023 www.farnostmestec.cz 

5.5.  1. pátek v měsíci   

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

7.5.  5. neděle velikonoční  (1. neděle v měsíci) 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

14.5.  6. neděle velikonoční (2. neděle v měsíci),  sbírka na  pronásledované  křesťany

       9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      14:00 mše svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

21.5.  7. neděle velikonoční (3. neděle v měsíci), 

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

        12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

28.5.  Slavnost Seslání Ducha Svatého   (4. neděle v měsíci),  sbírka na pastorační  aktivity

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

18:00 setkání pro všechny na téma: Otázky kolem: KŘÍŽ

fara Městec Králové

 

Červen 2023 www.farnostmestec.cz 

1.  a  2. 6.

16:00 - 20:00  NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. PETRA A  PAVLA V  KNĚŽICÍCH

a výstava k dějinám obce a místního kostela 

 

2.6.  1. pátek v měsíci   

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

4.6.  Slavnost  Nejsvětější  Trojice (1. neděle v měsíci) 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava

 

11.6.   10. neděle v mezidobí (2. neděle v měsíci), 

       9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty,  s  průvodem ke  Slavnosti Těla a Krve  Páně

      11:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda (vyjímečně  posunutý  čas)

 

18.6.  11. neděle v mezidobí (3. neděle v měsíci), sbírka  pro  charitu 

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

        12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

25.6.  12. neděle v mezidobí    (4. neděle v měsíci),  

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

18:00 setkání pro všechny na téma: Otázky kolem: ...................

fara Městec Králové

 

Červenec 2023 www.farnostmestec.cz 

 

1.7.2023

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

 

2.7.  13. neděle v mezidobí   (1. neděle v měsíci) 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava