PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové    

květen   2022 www.farnostmestec.cz 

  

1.5.  3. neděle velikonoční  (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

6.5.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

    

8.5. 4.  neděle velikonoční  (2. neděle v měsíci)  

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

Sobota  14.5.

14:00 mše  svatá, Chroustov, kostel  Nanebevzetí Panny  Marie

  

15.5. 5. neděle velikonoční (3. neděle v  měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

  

22.5.  6. neděle  velikonoční (4. neděle v měsíci)  

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů

 

29.5.  7. neděle  velikonoční (5. neděle v měsíci)  

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty

 

 

červen  2022 www.farnostmestec.cz 

  

3.6.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

5.6.  Slavnost  Seslání  Ducha Svatého   (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

     

12.6. 4.  Slavnost Nejsvětější  Trojice   (2. neděle v měsíci)  

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

  

19.6. 12. neděle v  mezidobí (3. neděle v  měsíci)  / Slavnost Těla  a Krve Páně

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

  

26.6.  13. neděle  v mezidobí (4. neděle v měsíci)  

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů  

  

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.