PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 Po celou dobu přítomnosti v kostele platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundání  ochrany  je  možné pouze při vkládání  Hostie do  úst. 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci:

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

       

31.10.  31. neděle  v mezidobí (5. neděle v měsíci)  KONEC LETNÍHO ČASU   ve  3   se vrátí  na  2 hodiny

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty 

 

Listopad 2021 www.farnostmestec.cz 

1.11.  Slavnost  Všech svatých  
     16:00 mše svatá a obřad u kříže na hřbitově, Dymokury, kostel Zvěstování Páně

 

5.11. 

18:00 mše svatá slavnostní troubená ke  sv. Hubertovi a sv. Ambrožovi, kostel sv. Markéty, zádušní  mše  za p.  Václava  Zmrhala

 

7.11.  32. neděle  v mezidobí (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

14.11. 33. neděle  v mezidobí (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

        13:00  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

         

21.11.  Slavnost Ježíše Krista  Krále  (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty - první svaté  přijímání

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         

28.11.  1. neděle  adventní  (4. neděle v měsíci)

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

  

 

 

Prosinec  2021 www.farnostmestec.cz 

3.12.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

 

5.12.  2. neděle  adventní  (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves

 

12.12.  3. neděle  adventní  (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

         

19.12.  4. neděle  adventní  (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty - posvícení 

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

          

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.