PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové  

 Po celou dobu přítomnosti v kostele platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundání  ochrany  je  možné pouze při vkládání  Hostie do  úst. 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci:

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 

 

Prosinec  2021 www.farnostmestec.cz 

3.12.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

5.12.  2. neděle  adventní  (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves

 

12.12.  3. neděle  adventní  (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

         

19.12.  4. neděle  adventní  (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

  

24.12. Štědrý den

     15:00 - 15:30 Zpívání  u  betléma (tradiční setkání pro  děti  a rodinné  příslušníky spojené  se  sbírkou pro  nadační fond Betlém  nenarozeným)

     22:00 půlnoční  mše  svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

     24:00 půlnoční mše  svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

25.12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek  vánoční

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

     

 

26.12. Svátek svatého  Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční

     9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

     14:30 mše svatá, Kněžice,  kostel sv. Petra a Pavla

 

31.12. Silvestr, mše svatá s poděkováním  za  uplynulý kalendářní rok

     12:30 mše  svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

     14:00 mše  svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše

Leden 2022 www.farnostmestec.cz 

 

1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

       14:00 mše  svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny  Marie

       16:00 mše svatá, Běrunice,  kostel Narození Panny Marie

 

2.1.  2. neděle po Narození Páně (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

7.1.  1. pátek v měsíci    

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

9.1. Svátek Křtu Páně (2. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

         

16.1.  2. neděle v mezidobí  (3. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

23.1.  3. neděle  v mezidobí  (4. neděle v měsíci)

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

30.1.  4. neděle  v mezidobí  (5. neděle v měsíci)

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

  

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.