PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové    

 Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě.

 

 

listopad  2022 www.farnostmestec.cz 

2.11. Vzpomínka  na  všechny  věrné  zemřelé

         17:00 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně  

       a  po  té růženec  na  hřbitově

 

4.11. 1. pátek v měsíci   

       16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře   

       18:00 SVATOHUBERTSKÁ mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty  (Pražský  trubačský  sbor, Malý  chrámový sbor)

 

6.11.  32. neděle v mezidobí   (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

11.11.  v 16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

 

13.11.  33. neděle v mezidobí    (2. neděle v měsíci)   proběhne FINANČNÍ SBÍRKA PRO KATOLICKÁ MÉDIA  (https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/financni-sbirka-pro-katolicka-media-12955)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

        12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

18.11. v 16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

  

20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále (3. neděle v  měsíci)  proběhne FINANČNÍ SBÍRKA NA POJIŠTĚNÍ  KOSTELŮ A DALŠÍCH  CÍRKEVNÍCH  BUDOV 2/2

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty  

        10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

     

25.11.  v 16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

 

26.11. sobota 

14:30 mše svatá, Kněžice,  kostel sv. Petra a Pavla

17:00 Městec Králové, kostel sv. Markéty, ADVENTNÍ KONCERT UKRAJINSKÝCH HUDEBNÍKŮ

 

27.11.  1. neděle  adventní  (4. neděle v měsíci)  

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů  

 

 

prosinec  2022 www.farnostmestec.cz  

2.12. 1. pátek v měsíci   

       16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře   

       17:00  mše svatá v kapli na  faře  Městec Králové  

 

4.12.  2. neděle  adventní  (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

      17:00 Městec Králové, kostel sv. Markéty, ROSU DEJTE NEBESA SHŮRY ADVENTNÍ KONCERT

 

9.12.  v 16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

 

11.12.  3. neděle adventní   (2. neděle v měsíci)   proběhne FINANČNÍ SBÍRKA PRO KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ A  FORMACE  BOHOSLOVCŮ 2/2

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

      12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

16.12. v 16:00 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

  

18.12. 4. neděle adventní (3. neděle v  měsíci)  

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty  

        10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

 

 

24.12. Štědrý den SOBOTA

     15:00 - 15:30 Zpívání  u  betléma (tradiční setkání pro  děti  a rodiny

spojené  se  sbírkou pro  nadační fond Betlém  nenarozeným)

     22:00 půlnoční  mše  svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

     24:00 půlnoční mše  svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

 

25.12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek  vánoční (4. neděle v měsíci) 

     9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

     

26.12. Svátek svatého  Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční PONDĚLÍ

     10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

     14:30 mše svatá, Kněžice,  kostel sv. Petra a Pavla

 

31.12. SOBOTA Silvestr, mše svatá s poděkováním  za  uplynulý kalendářní rok

     12:30 mše  svatá, Sloveč, kostel sv. Martina

     14:00 mše  svatá, Záhornice, kostel sv. Matouše

 

Leden 2023 www.farnostmestec.cz 

 

1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. neděle v měsíci) 

       9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

       10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně  

       14:00 mše  svatá, Chroustov, kostel Nanebevzetí Panny  Marie

       16:00 mše svatá, Běrunice,  kostel Narození Panny Marie

 

6.1.  1. pátek v měsíci    Slavnost Zjevení Páně

      17:00 mše svatá, kaple na  faře  Městec Králové 

 

8.1.  2. Svátek Křtu Páně (2. neděle v měsíci)

       9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

15.1.  2. neděle v mezidobí (3. neděle v měsíci)

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

 

22.1.  3. neděle v mezidobí  (4. neděle v měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

         12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

29.1.  4. neděle v mezidobí  (5. neděle v měsíci) 

9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů