PŘEHLED BOHOSLUŽEB A AKCÍ VE FARNOSTI MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořad bohoslužeb a akcí ve farnosti Městci Králové    

 

září  2022 www.farnostmestec.cz 

  

 

 

28.9.  Slavnost  svatého  Václava, mučedníka,  patrona českého  národa

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

 

 

Možnost svaté zpovědi vždy přede mší svatou nebo po domluvě. 

 

říjen  2022 www.farnostmestec.cz 

 

2.10.  27. neděle v mezidobí   (1. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

    10:30 mše svatá, Činěves, kostel sv. Václava 

 

7.10.  1. pátek v měsíci   

16:30 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

     VYJÍMEČNĚ  ODPADÁ mše svatá v 17:00  v kapli na  faře  Městec Králové  

 

9.10. 28. neděle v mezidobí    (2. neděle v měsíci)  

         9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel sv. Markéty

        10:30 mše svatá, Úmyslovice, kostel sv. Leonarda

 

14.10. v 16:30 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

  

16.10. 29. neděle v  mezidobí (3. neděle v  měsíci) 

         9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty  POSVÍCENÍ 

         10:30 mše svatá,  Dymokury, kostel Zvěstování Páně 

      12:30  mše svatá,  Sloveč, kostel sv. Martina

 

21.10.  v 16:30 NÁBOŽENSTVÍ  na  faře  

 

23.10.  30. neděle  v mezidobí (4. neděle v měsíci)  

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty   

       10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů  

       

30.10.  31. neděle  v mezidobí (5. neděle v měsíci)  KONEC  LETNÍHO  ČASU, VE  3:00 POSUNEME NA 2:00

        9:00 mše svatá, Městec Králové,  kostel  sv. Markéty