Sbírka na církevní školství

Třetí neděli v září proběhne finanční sbírka na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi, které si ve společnosti vydobylo své nezastupitelné místo.

 

V diecézi navštěvují děti a studenti dvě mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), dvě základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), tři gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Celkově tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více jak dvě stovky učitelů a dalších zaměstnanců. „V letošním roce probíhá rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnázia v Hradci Králové a také rekonstrukce prostor mateřské školy v Kutné Hoře, která byla rozšířena o další oddělení. Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své děti do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co v ostatních školách nenachází“, řekl k profilu diecézních škol biskupský vikář pro církevní školství P. Prokop Brož, podle něhož rodiče hledají pro své děti nejen samozřejmé kvalitní vzdělání, ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.

 

Dětem, které se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, mají také školy za cíl představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru v Boha jako plnohodnotný způsob života. „Studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat živou víru v Krista ve společenství podobně smýšlejících lidí. Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat. Děkujeme všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení do odborných učeben“, specifikoval smysl pomoci P. Prokop Brož, který má na starosti diecézní školství a dodal, že část sbírky je pravidelně použita i na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

 

Podporu církevního školství je možné vyjádřit nejen finančním příspěvkem do sbírky konané ve všech kostelích při nedělních bohoslužbách 20.9., ale rovněž propagací církevních škol a v neposlední řadě i modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.