Kategorie: Informace
Zobrazení: 1748

S účinností od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020 krizové opatření externí odkaz externí odkaz o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s uvedenými výjimkami.

 

-        Účast na svatbě a pohřbu a bohoslužbě je dovolená v počtu ne vyšším než 15 osob.

-        Výkon povolání sloužící k zajištění individuální duchovní péče a služby.

 

Sledujte, prosím, aktuální  situaci: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes

Prozatím je za  předpokladu  příznivého  vývoje  naplánováno:

sobota 21.11.

14:30 Kněžice, mše svatá, kostel sv. Petra a Pavla

 

22.11.   Slavnost Ježíše Krista Krále    (4. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

      10:30 mše svatá, Chotěšice, kostel Rozeslání sv. Apoštolů 

 

29.11.   1. neděle  adventní    (5. neděle v měsíci) 

      9:00 mše svatá, Městec Králové, kostel sv. Markéty

     10:30 mše svatá, Dymokury, kostel Zvěstování Páně