Kostelní sbírky 2020

Během celého  roku probíhají při mších svatých  kostelní  sbírky, které jsou  určeny na  chod celé farnosti. Není - li určeno jinak, výtěžek z těchto kostelních sbírek je tedy  farní. 

Speciální sbírky: 

název                                                                       termín konání                                      výtěžek 

Svatopetrský haléř ...................................................  .  ...............................................  

Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1) .......   ...............................................  

Pastorační  aktivity v diecézi .....................................  31.5. ...............................................  1917 Kč

Kněžský seminář a formace bohoslovců (1) ............    ...............................................  

Charita ...................................................................... .  ............................................... 

Církevní školství  v diecézi ........................................   ............................................... 

Papežská misijní  díla ...............................................    ............................................... 

Pojištění kostelů a dalších církevních budov (2) ........ . ...............................................  

Kněžský seminář a formace bohoslovců (2) ............... ..................................................

Sbírka  na  pronásledované křesťany.........................  17.5................................................. 2488 Kč

Sbírka  pro  Nadační  fond Betlém nenarozeným.........24.12..................................................