Kostelní sbírky v roce 2019

Během celého  roku probíhají při mších svatých  kostelní  sbírky, které jsou  určeny na  chod celé farnosti. Není - li určeno jinak, výtěžek z těchto kostelních sbírek je tedy  farní. 

Speciální sbírky: 

název                                                                       termín konání                                      výtěžek 

Svatopetrský haléř ...................................................  24.2.  ...............................................  1160Kč

Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1) .......  24.3.  ...............................................  1754Kč

Pastorační  aktivity v diecézi .....................................  14.4. ...............................................  1656Kč

Kněžský seminář a formace bohoslovců (1) ............  12.5.  ...............................................  3681Kč

Charita ......................................................................  23.6.  ...............................................  2043Kč

Církevní školství  v diecézi ........................................  15.9.  ...............................................  2335Kč

Papežská misijní  díla ...............................................  20.10.  ...............................................  2314Kč

Pojištění kostelů a dalších církevních budov (2) ........  10.11. ...............................................  1305Kč

Kněžský seminář a formace bohoslovců (2) ...............  1.12..................................................1596Kč

Sbírka  pro  Nadační  fond Betlém nenarozeným.........24.12..................................................4140Kč