Náboženství ve školním roce 2018/2019

Výuka  náboženství bude  probíhat  opět  na  faře  v Městci  Králové v  obvyklém  čase v  pátek  v  15:30 - 16:15. V tomto  školním  roce bude  vyučujícím  P.  Petr  Zadina,  nový  kaplan  v  Poděbradech.

 

Pozvánka  do  farnosti  Poděbrady: