Schůzky dětí na náboženství

První schůzka dětí na náboženství spojená s přípravou na 1. svaté přijímání, pod vedením nového jáhna Vojtěcha Novotného, proběhne v pátek 4.11.2016 v 15:30 – 16:30 na faře v Městci Králové.

Další schůzky budou v tentýž čas každý sudý týden (18.11., 2.12., 16.12. ).