Ohlášky 21. 2. 2016

Při bohoslužbách v neděli 21. února 2016 se uskuteční sbírka „Svatopetrský haléř“. Prostředka získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec František mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Postničky – kasičky na postní almužny jsou již rozebrány. Pro ty, kteří se ještě chtějí do této akce připojit jsme nafotili lístek s doporučením na využití výtěžku. Můžete použít jakoukoliv krabičku a lístek přiložit.

V postní době Svatého roku milosrdenství je zvlášť příhodné přistoupit ke Svátosti smíření. Nabízíme nové zpovědní zrcadlo, které připravilo Biskupství královéhradecké a vyšlo v brožurce zamyšlení pro letošní postní dobu, která je dostupná ve všech farnostech diecéze. Také jsme připravili jejich několik kopií k rozebrání. K rozebrání je také připraven rozpis bohoslužeb na celý březen, včetně velikonočních obřadů.